Strona główna O firmie Ogrzewanie postojowe Regulamin Kontakt +48 895338611 | +48 895338613 | info@ogrzewaniepostojowe.eu

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

1.      Informacje ogólne.

Właścicielem sklepu jest firma:

Janczar Sp. Jawna
ul. Lubelska 35D
11-041 Olsztyn

2.      Katalog w sklepie internetowym www.ogrzewaniepostojowe.eu jest jedynie zaproszeniem do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, oraz nie może być traktowany jako oferta, ponieważ w myśl art. 66 §1 Kodeksu cywilnego - jest informacją handlową. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży niektórych towarów bez wcześniejszego powiadomienia. Przedstawione w katalogu ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie ceny w katalogu podane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu.

3.      Produkty objęte są rękojmią do 2 lat chyba, że w opisie produktu podano inaczej. Dokonując zakupów w naszym sklepie wyrażają Państwo zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie. Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu zostały indywidualnie uzgodnione między stronami. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone w naszym sklepie stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z p. zm.). Opisy zamieszczone w naszym sklepie mają charakter wyłącznie informacyjny. Korzystanie z materiałów zamieszczonych w sklepie oraz ich kopiowanie dla celów komercyjnych jest zastrzeżone formą prawną. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywaniem towaru, ani za niezgodny z zaleceniami producenta montaż części. Każda wątpliwość dotycząca montażu określonej części powinna być skonsultowana z profesjonalnym serwisem we własnym zakresie przez konsumenta. Sklep ze swojej strony oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru towaru do potrzeb konsumenta. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie towarów w sposób niezgodny z prawem.

4.      Realizacja zamówień na niektóre towary może być uzależniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej ceny. Do przesyłki dołączamy paragon lub fakturę VAT wyszczególniającą wszystkie pozycje zamówienia oraz koszty transakcji. Nie przyjmujemy zwrotów paczek "za pobraniem".

5.       Jak robić zakupy.

Złożenie zamówienia w naszym sklepie jest bardzo proste. W przypadku wątpliwości lub pytań nasi konsultanci są przygotowani do udzielenia Ci fachowej informacji. Istnieje także możliwość zamawiania produktów telefonicznie, faksem lub emailem. Wszystkie dane adresowe znajdują się w dziale "Kontakt".

Wybierz produkt

Produkt możesz wybrać albo podczas przeglądania katalogu, albo za pomocą wyszukiwarki. Jeżeli jesteś już zdecydowany/a, kliknij - "Dodaj".

Do kasy

Celem zakończenia zakupów kliknij ikonę "DO KASY". Na stronie koszyka możesz kształtować liczbę sztuk, weryfikować jego zawartość oraz kontynuować zakupy klikając przycisk "Do kasy".

Składanie zamówienia

W tym momencie możesz wybrać opcje :

"Zaloguj się…" - jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, a nie zrobiłeś tego wcześniej poprosimy w tym momencie abyś się zalogował.

"lub wypełnij poniższy formularz:" - tworząc konto w Sklepie internetowym www.ogrzewaniepostojowe.eu, dzięki któremu będziesz mógł szybciej robić zakupy i oglądać historię swoich zamówień.

Dane niezbędne do złożenia zamówienia: Twoje imię i nazwisko, adres dostawy, ewentualnie nazwę firmy, numer NIP (jeżeli robisz zakupy dla firmy) oraz co jest bardzo istotne numer Twojego telefonu i email. Kliknij na przycisk "Wyślij i zkończ transakcję", w celu przekazania Twojego zamówienia do realizacji. Do potwierdzenia zamówienia służy email wysłany automatycznie po zarejestrowaniu zamówienia na adres email podany przez Kupującego przy zamówieniu.

6.       Dostawa produktu.

Dostawa (przygotowanie paczki + wysyłka) zamówionego towaru nastąpi w terminie do od 2 do 5 dni roboczych od chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia,chyba że zostanie podany inny termin, ze względu na brak towaru w magazynie centralnym.

Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 24 godzin od wysłania, pod warunkiem, że zamówienie wpłynie do godziny 12.00 poprzedniego dnia, a towar będzie dostępny na stanie sklepu.

Koszt dostawy jest uzależniony od wagi przesyłki, czasu dostarczenia przesyłki, formy płatności oraz dostawcy.

Wszystkie nadawane przez nas przesyłki są wolne od zewnętrznych wad fizycznych. Odbierając towar Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada naruszonego opakowania lub innych uszkodzeń zewnętrznych wskazujących na uszkodzenie podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji na tego typu uszkodzenia jest protokół spisany w momencie doręczenia paczki w obecności przewoźnika.

Na podstawie art. 7243 § 2 KC, nieuzasadnione nie odebranie przez Kupującego towaru zobowiązuje Kupującego do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez nas w związku z otrzymanym zamówieniem, w szczególności kosztów pakowania i wysyłki.

7.      Katalog www.ogrzewaniepostojowe.eu zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach spowodowane niezależnymi przyczynami (strajk, kataklizm, przerwa w produkcji, brak towaru u dostawców itp.), niemożności określenia czasu realizacji, nieprzewidzianej zmiany cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę lub w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o takiej sytuacji. Jeśli termin dostawy został przekroczony z winy sprzedawcy kupujący ma prawo odmówić przyjęcia zamówionego produktu.

8.       Płatność.

Podstawowymi formami płatności w sklepie internetowym jest paczka za pobraniem przy dostawie towaru lub przedpłata na rachunek bankowy. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy. W przypadku dokonywania przedpłaty należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na rachunek. Na bankowym poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia internetowego. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać na e-mailem na adres info@ogrzewaniepostojowe.eu potwierdzenie wpłaty (kopii polecenia przelewu lub blankietu pocztowego). Zamówienie zostaje skierowane do realizacji (zamawiane u dostawcy, gdy nie mamy go na magazynie) w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku. Sprzedawca indywidualnie ustala metody i warunki płatności za produkty sprzedawane przez niego za pomocą sklepu internetowego. Realizacja zamówień na towary niestandardowe, o wysokiej wartości lub sprowadzane na zamówienie może być uzależniona od uprzedniej wpłaty zaliczki lub zapłaty z góry całej ceny. Do przesyłki dołączamy paragon lub fakturę VAT wyszczególniającą wszystkie pozycje zamówienia oraz koszty transakcji. W przypadku wyboru płatności poprzez przedpłatę na konto, klient zobowiązuje się do uregulowania należności na podany niżej numer rachunek w terminie do 7 dni, co pozwoli na realizację zamówienia (w tytule proszę podać numer zamówienia.)

9.       Reklamacje i zwrot towaru.

Szanowni Państwo,

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie protokołu reklamacyjnego razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.

Paczka posiada zewnętrzne znamiona uszkodzenia - należy nie odbierać przesyłki dokonując jednocześnie w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej spisania protokołu reklamacyjnego.

Po rozpakowaniu paczki okazuje się, że towar został uszkodzony w trakcie przewozu - należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika, spisać protokół zdawczo-odbiorczy w obecności przysłanego przedstawiciela przewoźnika oraz dodatkowo powiadomić sprzedawcę.

W przypadku nie dopełnienia formalności regulaminu z rozdziału "uszkodzona przesyłka", sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku przejścia ryzyka na kupującego. Najlepszym rozwiązaniem jest otworzenie paczki po uiszczeniu opłaty przy kurierze, w momencie wykrycia uszkodzeń kurier jest świadkiem i spisuje protokół. Jeżeli zgłoszenie co do towaru spełniać będzie ww. wymagania zostanie wówczas wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej w ciągu 14 dni roboczych sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta. Pieniądze zostaną przekazane przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Produkty objęte są gwarancją do 2 lat chyba, że w opisie produktu podano inaczej. Wszystkie nadawane przez nas przesyłki są wolne od zewnętrznych wad fizycznych. W przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych należy niezwłocznie zaprzestać używania towaru i dokonać jego zwrotu w procesie reklamacyjnym. Towar należy dostarczyć sprzedawcy wraz z paragonem lub z oryginałem faktury i opisem wady. Towar należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu. W przypadku wysyłki towaru, należy go zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas transportu. Kupujący dokonuje wysyłki reklamowanego towaru na własny koszt. Sposób wysyłki należy uzgodnić ze sprzedawcą. Jest to warunek zwrotu kosztów wysyłki w przypadku uznania reklamacji. Wada części towarów objętych transakcją wieloprzedmiotową nie może prowadzić do zareklamowania wszystkich towarów. Reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku uznania reklamacji zobowiązujemy się do naprawy towaru. Przy braku możliwości naprawy towar zostanie wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana towaru na ten sam model nie jest możliwa, zostanie on wymieniony na inny o najbardziej zbliżonych parametrach. Przy braku możliwości naprawy lub wymiany dokonany zostaje zwrot zapłaty. W przypadku nie uznania reklamacji towar zostaje odesłany Kupującemu. W takim wypadku koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.

10.   Reklamacji nie podlegają:

a)      wady powstałe na skutek wykorzystywania towaru niedbale lub niezgodnie z jego przeznaczeniem,

b)      towary samodzielnie przerabiane, naprawiane lub nieprawidłowo instalowane,

c)       towary uszkodzone mechanicznie, termicznie lub chemicznie oraz wady powstałe na skutek tych uszkodzeń,

d)      towary używane po stwierdzeniu wady.

Różnice wynikające z preferencyjnych ustawień monitora i komputera osoby kupującej (proporcje, kolor, itp.), nie mogą stanowić podstawy do reklamowania zakupionych produktów. Gwarancja obejmuje jedynie wady w nabytym towarze.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową ani rękojmi. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do towarów dostarczonych Kupującemu wraz z gwarancją pisemną. Na podstawie art.10 pkt.3, ust. 4 ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów [...] (Dz.U z dnia 31 marca 2000 r.) nie przyjmujemy zwrotów towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Na podstawie art.10 pkt.3 ust.5 ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) nie zwracamy kosztów przesyłki oraz prowizji za płatność kartą płatniczą.

11.   Ochrona danych osobowych.

Zatwierdzając dowolny formularz Kupujący równocześnie akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie i wykorzystywanie podanych w formularzu danych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. nr 133 z 1997 r). W przypadku podania danych osobowych Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych, w tym adresu elektronicznego w celu dostarczania reklamy zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. nr 144 poz. 1204)

Użytkownik ma prawo do zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez wysłanie emaila pod adres info@ogrzewaniepostojowe.eu zawierającego dane osobowe, które mają być usunięte.

Użytkownik może na bieżąco dokonywać zmian danych osobowych w zakładce "Moje konto". Zatwierdzając dowolny formularz, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie nie zamówionych informacji handlowych i reklamowych, na adres elektroniczny podany w formularzu. Zgoda o której mowa w punkcie 4 może być w dowolnym czasie odwołana poprzez wysłanie emaila na adres info@ogrzewaniepostojowe.eu

12.   Inne postanowienia.

W przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie zastosowanie mają przepisy ogólne Kodeksu cywilnego. Nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie narusza skuteczności i ważności pozostałych. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

13.   Kontakt.

Janczar Sp. Jawna
adres: Olsztyn, ul. Lubelska 35D
e-mail: info@ogrzewaniepostojowe.eu
tel: 89-533-86-11


WSTECZ

Cennik i katalog produktów Webasto